Etenalyouth.eu kodulehe ja e-poe kasutustingimused

Last edit: 17.01.2023

1.Lepingu kehtivus

1.1. Eternalyouth.eu, edaspidi veebikeskkonna, kasutamisele ja selles sooritatud ostudele kohalduvad alljärgnevad tingimused (Tingimused).

1.2. Lepingu poolteks on Rosena DK OÜ (registrikood 14002345, edaspidi Rosena), mis tegutseb kaubamärgi Eternal Youth nime all ning veebilehe kasutaja või ostu sooritaja (koos Klient).

1.3. Müügileping (Tellimus) loetakse sõlmituks kui Klient vajutab nuppu „Tasun tellimuse eest“.

2. Kauba eest tasumise kord

2.1. Kõik e-poes märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Tellimuse eest tuleb tasuda kogusummas koheselt peale ostu sooritamist. Tasuda on võimalik järgmistel meetoditel:

2.2.1.     Maksmine pangaülekande abil Montonio makselahenduse vahendusel.

2.2.2.     Maksmine arve alusel avaldades selleks soovi saates e-kiri aadressile info[at]eternalyouth.eu

2.3. Kui tellimuse eest soovitakse maksta arve alusel, tuleb tasuda kauba eest 7 kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist. Kui arve ei ole tasutud 7 kalendripäeva jooksul, tühistatakse tellimus.

2.4. Kui arvelduskontole laekuv summa on madalam, kui kauba eest nõutav summa, teavitab Rosena sellest Klienti ning palub puudu oleva summa tasuda.

2.5. Enne maksmist kuvatav hind sisaldab makse ja saatmiskulusid.

2.6. Peale tellimuse eest tasumist, saadab Rosena Kliendi e-postiaadressile Tellimuse kinnituse/Arve. Tellimusele paberarvet kaasa ei lisata. Kui Klient soovib siiski paberarvet, siis tuleb sellekohane info saata e-kirjaga.

3.Kauba kättetoimetamine ja tarneaeg

3.1. Postitamine

3.1.1.     Tellimus postitatakse, kui makse on laekunud Rosena omanikfirma Rosena DK OÜ arvelduskontole.

3.1.2.     Tellitud kaup postitatakse võimalusel kahe (2) tööpäeva jooksul alates tellimise hetkest, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates makse laekumisest (v.a tooted, millel on eraldi märgitud eeldatav pikem tarneaeg).

3.1.3.     Nädalavahetustel ja riigipühadel kauba komplekteerimist ja postitamist ei toimu.

3.1.4.     Rosena ei kohustu tellimust postitama, kui makse Rosena DK OÜ arvelduskontole ei ole laekunud.

3.2. Kauba Eesti-sisesed kättetoimetamise võimalused

3.2.1.     Tulen ise järele – kui tellimus on väljastamiseks valmis, saadetakse kliendi e-postile teavitus. Kaubad väljastatakse Rosena lepingulise partneri juurest, BeautyX kauplusest Magistrali keskuses, Tallinnas.

3.2.2.     Pakiautomaat – tellimuste täitmiseks kasutatakse Omniva, SmartPosti ja DPD (edaspidi transpordifirma) pakiautomaate. Kui tellimus on transpordifirmale edastatud, peaks see kliendini jõudma 1-3 päevaga. Transpordifirma toimetab tellimusi automaatidesse ka nädalavahetustel. Kauba pakiautomaati saabumisel edastab transpordifirma kliendile teavituse SMS sõnumiga. Kui kliendi poolt märgitud telefoninumbrile ei ole võimalik teavitust saata, saadetakse see Transpordifirma poolt kliendi e-postile. Transpordifirma toimetab paki kohale teie poolt valitud pakiautomaati. Hilisem kättesaamiskoha muutmine on võimalik lisatasu eest.

3.2.2.1 Kui Klient ei lähe tellimusele pakiautomaati hoiustamisaja jooksul järele, tagastatakse tellimus Rosena DK OÜ-le. Tellimuse kätte saamiseks peab klient tasuma Rosena DK OÜ-le paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu Transpordifirma kehtiva hinnakirja järgi. Esialgne transpordikulu ei ole nimetatud punkti lõikes tagastatav. 

3.2.2.2 Tellimine DPD ja Omniva automaatidesse – nimetatud automaadid asuvad välitingimustes ja temperatuur neis ei ole kontrollitud suvel ega talvel. Valides kassas nimetatud automaadid transpordimeetodina, tellib klient toote omal vastutusel, sest toode võib liigse kuuma või külma tõttu rikneda. Soovitame oma paki nimetatud automaatidest kiiresti esimesel võimalusel välja võtta. 

3.2.3 Kullerteenusega kliendi soovitud asukohta. Kullerteenuse teostaja võtab Kliendiga ühendust, ning lepitakse kokku tellimuse kättesaamiseks sobiv aeg ja koht. Klient kohustub olema kokku lepitud ajal ja kohas, et kullerteenust saaks teostada. Kui klient ei ole kokku lepitud ajal ja kohas saadaval, tagastatakse tellimus Rosena DK OÜ-le. Tellimuse kätte saamiseks peab klient tasuma Rosena DK OÜ-le paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu kehtiva hinnakirja järgi. Esialgne transpordikulu ei ole nimetatud punkti lõikes tagastatav.

3.3. Veebileht võib perioodiliselt pakkuda tasuta saatmise võimalust automaatidesse tellimustele, mille lõppväärtus (peale soodustusi) enne transpordikulu on vähemalt kassas eraldi täpsustatud tasuta transpordi aluseks olev summa. Rosena jätab endale õiguse tasuta transpordiks sätestatud minimaalset ostusummat muuta või alandada näiteks kampaaniate puhul.

3.4. Palun jälgige, et tellimuse sisestamisel on kontaktandmed esitatud korrektselt. Rosena ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest juhul, kui see on tingitud sisestatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest. Rosena ei vastuta ka tellimuse tagastamise kulude eest, kui see on tingitud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.5. Juhul kui toode on laost otsas, teavitab Rosena klienti e-posti või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest.

3.6. Rosena on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse klienti sellest e-posti teel ning tagastatakse Kliendi poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

3.7. Klient on kohustatud tellimuse kätte saamisel veenduma, et tellimusel/välispakendil ei esine väliseid kahjustusi nagu mõlgid, muljumised, rebendid, veekahjustused ja muu sarnane. Selliste kahjustuste esinemisel tuleb kahjustus koheselt esimesel võimalusel fikseerida fotoga ENNE tarnepakendi avamist. Seejärel võib tarnepakendi avada ja kontrollida, kas kahjustada on saanud ka tooted. Kui tooted on kahjustada saanud, tuleb ka nende olukord koheselt fotoga fikseerida ja seejärel fotod ja lühike kirjeldus saata info[at]eternalyouth.eu. Kahjustatud tooted võib Rosena hüvitada osaliselt vastavalt kahjustuste ulatusele või asendada.

4. Lepingust taganemise protseduur ja tagajärjed

4.1. Lepingust taganemise protseduur

4.1.1.     Kliendil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

4.1.2.     Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

4.1.3.     Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada Rosenat Tingimuste punktis 6 välja toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, või e-postiga saadetud kiri). Klient võib selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik (kättesaadav siit).

4.1.4.     Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

4.1.5 Tulenevalt e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse või tekib e-poel õigus tagastatavat summat vähendada. Kui Rosena on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Rosena tasutud summa (k.a tellimuse postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2. Lepingust taganemise tagajärjed

4.2.1.     Kui Klient taganeb kõnesolevast lepingust, tagastab Rosena Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Kliendi valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Rosena pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Rosena saab teada Kliendi otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Rosena teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Klient kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud sõnaselgelt nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Rosena võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et Klient on asja pakendatud kujul tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.  

4.2.2.     Klient kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient teatas Rosenale oma taganemisest kõnesolevast lepingust, Rosenale üle. Tähtajast on kinni peetud, kui Klient saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise kulud tuleb katta Kliendil. Maksimaalsed tagastamise kulud on ligilähedaselt 10 eurot.

4.2.3.     Tulenevalt e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse või tekib Rosenal õigus vähendada tagasimakstavat summat. Kui Rosena on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Rosena tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2.4.     Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud Rosena.

4.2.4.1 Kui Klient soovib tellimuse tagastada osaliselt, toimub tellimuse saatmise postikulu tagastamine proportsionaalselt, vastavalt kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks Klient tellis 3 asja, ja neist ühe soovib tagastada, siis koos kauba maksumusega tagastatakse 1/3 tasutud postikulust.

4.2.5.     Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, kui need on tekkinud seoses ilmastikuoludele ebasobivate tarnemeetodite valimisega (kaup on riknenud, sest tarnemeetodiks valiti ebasobivate temperatuuride ajal välitingimustes asuv automaat)

4.2.6.     Kliendil on õigus tugineda kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Kaebuste esitamine

5.1. Kui Klient ei tagasta kaupa 14-päeva jooksul alates selle kättesaamisest ja asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus), tuleb lepingust taganemiseks esitada taganemise põhjus kirjalikus pretensioonis, mis esitatakse punktis 6 välja toodud kontaktandmetele.

5.2. Kaubal puuduse ilmnemisel vastutab Rosena kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest maksimaalselt tootel märgitud parim enne säilivusaja jooksul alates asja üleandmisest Kliendile. Kui Klient ei teata asja mittevastavusest lepingutingimustele kirjalikult hiljemalt tootele märgitud säilivusaja lõpukuupäevaks pärast mittevastavuse ilmnemist, eeldatakse et puudust ei esinenud asja üleandmise hetkel ja Klient peab vastava puuduse olemasolu asja üleandmise hetkel ise tõendama.

5.3. Kaebuses tuleb märkida:

·         Kliendi nimi ja kontaktandmed;

·         Kaebuse esitamise kuupäev;

·         Kauba puudus;

·         E-poele esitatav nõue;

·         Lisada tehingu sooritamist tõendav dokumendi/ostutšeki/maksekinnituse koopia

5.4.  Rosena vastab kõigile kaebustele 15 päeva jooksul. Kui kaebusele ei ole võimalik 15 päeva jooksul vastata, informeerib Rosena sellest tarbijat ning määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.

5.5. Kui Rosena jätab tarbija pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust tarbijale kirjalikult.

5.6. Kui Kaup ei vasta lepingutingimustele, asendab Rosena Kauba samaväärse Kaubaga. Juhul, kui Kauba asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ning nõuda raha tagastamist.

5.7. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Kauba asendamisega seotud kulud Rosena. Järgneva 1.5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Rosena vaid juhul, kui pretensioon oli õigustatud. Pretensiooni esitamise periood ja sellega seonduvalt asendamisega seotud kulude hüvitamine on piiratud toodetele märgitud parim enne kuupäevaga, mille kestel on võimalik pretensioone esitada.

5.8. Lisaks on tarbijast Kliendil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Kaebuste esitamise korra kohta on võimalik saada täpsemat infot veebiaadressilt www.komisjon.ee.

5.9. Piiriüleste vaidluste lahendamiseks võib pöörduda Euroopa Liidu internetipõhiste vaidluste lahendamise keskkonda

5.10. Tellimuse kätte saamisel kohustub Klient veenduma selles sisalduvate toodete vastavuses tellitule. Juhul kui tellimus on tarnitud vigaselt, st osaliselt (toode on puudu), valesti (saadetud vale toode) või mõni toode on transpordi käigus saanud kahjustada, tuleb pretensioon esitada e-kirja või telefoni teel hiljemalt 7 päeva jooksul peale tellimuse kätte saamist. Rosena võib küsida Kliendilt lisamaterjale näiteks foto abil fikseerituna. Rosena kohustub vigaselt tarnitud tellimuse vead parandama võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kattes kõik tekkida võivad kulud. Juhul, kui vigaselt tarnitud tellimuse kohta teavitamine toimub peale 7 päevase perioodi möödumist või Klient ei saa edastada lisamaterjale (kui need osutuvad vajalikuks), püüab Rosena võimalusel pretensiooni lahendada, kuid võib keelduda seda lahendamast. 

6.Kontaktid

6.1. Üldkontaktid

·       Rosena DK OÜ  (reg. kood 14002345), eternalyouth.eu veeilehe ja e-poe omanikfirma

·         e-post: info[at]eternalyouth.eu

·         Tel: +372 6 500 059

·         Aadress: Paavli 5A, 10412, Tallinn, Eesti

6.2. Pangadetailid:

·         AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia

·         SWIFT/BIC Code: EEUHEE2X

·         IBAN: EE901010220250555227

7.Tingimuste muutmine ja lepingueelsed läbirääkimised

7.1. Rosena jätab endale õiguse Tingimusi vastavalt vajadusele muuta.

7.2. Vaidluse korral eeldatakse, et kehtivad viimati uuendatud Tingimused.

8.Teenuste kättesaadavus ja intellektuaalne omand

8.1.      Rosena teeb kõik endast oleneva, et veebilehel oleks võimalik teenuseid kasutada, kuid vahel ei pruugi see võimalik olla (võivad esineda tehnilised tõrked, katkestused vms). Seetõttu ei saa Rosena tagada ega taga, et veebikeskkond on alati kasutusvalmis ja töökorras.

8.2.      Kaubamärk Eternal Youth ning kaubamärgid Iluampsud ja Liigeseampsud, Beauty Bites and Joint Bites on kaitstud vastavalt Eestis ning Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele. Igasugune kaubamärkide kasutamine ilma selle omaniku loata on keelatud, v.a. kui seadusega on sätestatud teisiti.

8.3.      Veebikeskkond tervikuna, selle üksikud komponendid ja selle lähtekood on kaitstud Rosena või teiste isikute autoriõigusega. Lisaks on autoriõigusega või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstud veebikeskkonnas kuvatavad fotod, tekstid ja muu materjal, mille kohta ei ole eraldi märgitud, et tegemist on vabalt kasutatava materjaliga. Selliste materjalide kopeerimine, levitamine või muul moel kasutamine ilma õiguste omaniku nõusolekuta on keelatud, v.a. kui selline õigus tuleneb seadusest.

9.Tingimuste kohaldamise erisus juriidilise isiku puhul

9.1.      Juriidilisest isikust Kliendile ei kohaldata (koos alapunktidega) käesolevate Tingimuste punkti 4. Osad, milles ei kohaldata käesolevaid Tingimusi, lähtuvad Rosena ja juriidilisest isikust Kliendi puhul seaduses sätestatust.

10. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

10.1.      Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

10.2.      Vaidlused lahendatakse esmalt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Nende ebaõnnestumisel on Kliendil õigus pöörduda ka Tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse.

11. Sooduskoodid ja kinkekaardid

11.1.      Sooduskoodi või kinkekaardi näol on tegemist tähtede ja/või numbrite kombinatsiooniga, mille sisestamisel kassas ostu vormistamise protsessis, muutub tellimus vastava soodustuse võrra soodsamaks.

11.2.      Sooduskoodi või kinkekaardi kehtivus on määratud vastava kommunikatsiooniga kohas, kus sooduskoodi või kinkekaarti jagatakse.

11.3.      Tellimuse vormistamise protsessis (kassas) on võimalik valida, millist soodustust tellimusel kasutada – kas sooduskoodi või kinkekaarti. Korraga saab kasutada vaid ühte soodustust.

11.4.      Sooduskoodi ja kinkekaardi kasutamiseks palume sisestada vastav tähtede ja/või numbrite kombinatsioon kassas tellimuse vormistamisel sobivasse lahtrisse. Seejärel vajutada nuppu “sisesta” ning tellimuse summa väheneb soodustuse summa võrra.